Program Inteligentne Miasto. “Coś między Doliną Krzemową a systemem totalnej inwigilacji”

Tysiące kamer, system identyfikacji twarzy i dostęp służb siłowych do tych danych w trybie online. Stolica Rosji buduje system cyfrowej kontroli obywateli korzystając przy tym z doświadczeń Chin – informuje niezależna “Nowaja Gazieta”.

From:: TVN24 Tech

      

Posted in Wiadomości.